Finanční prostředky hrazené klientem jsou skládány na projektový účet, prostředky na tomto účtu jsou blokovány a nejsou použity na financování výstavby projektu.  Tím jsou peníze klientů maximálně ochráněny. Výhodou je minimální první splátka ve výši 10 % z kupní ceny, doplatek bez jakéhokoliv navýšení je hrazen až po kolaudaci domu.

Na žádost klienta mohou být finanční prostředky hrazené klientem složené na vázaném účtu, který zůstává po celou dobu výstavby ve vlastnictví klienta. V tomto případě klient hradí bance poplatky spojené se zřízením vázaného účtu.

Koupě bytu

Postup při koupi bytu je velice snadný a bezpečný:

  • Při rezervaci se skládá rezervační záloha ve výši 100 000 Kč.
  • Do 30 dnů následuje podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní a úhrada první splátky ve výši 10 % kupní ceny včetně DPH, a to na projektový účet a v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní (oproti této splátce se započte složená rezervační záloha).
  • 90 % kupní ceny včetně DPH je hrazeno až po kolaudaci (lze hradit z vlastních zdrojů klienta, pomocí hypotečního úvěru, prodejem dosavadního bytu klienta)